За Нас

За нас

bees

”Би енд Би Агро” ЕООД е представител , вносител и търговец на уникална гама течни органични торове и препарати, фокусирани изцяло върху листното хранене на растенията, подобряване на почвената активност и Интегрираната борба с вредителите (IPM).

Австралийската компания Growth Agriculure, работи с едни от най -добрите световни изследователи в разработването на устойчиви и щадящи околната среда земеделски подобрители, които да гарантират продоволствената сигурност в света и да спасят пчелите (както и нас).

Ние вярваме че:

 • устойчивостта на сектора зависи от иновативните методи на производство
 • земеделието може да бъде източник на доходи
 • опазването на околната среда и високата производителност мога да вървят ръка за ръка

15 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕ B&B FLOW - FINE И B&B MARINЕ

 1. Балансирани течни торове, съдържащи всички основни и второстепенни елементи,необходими за отглеждането на здрави и силни растения, с подобрен добив и качество.
 2. Изцяло съставени от органични продукти – суха кръв и месокостно брашно от овце или дълбоководни риби .
 3. Съдържа два хормона на растежа ТРИАКОНТАНОЛ-TRIA и ГИБЕРЕЛИНОВА КИСЕЛИНА-GA, които стимулират израстването на растенията, използвайки всички налични хранителни вещества в балансиран вид.
 4. Тъй като торовете B&B Flow – Fine и B&B Marine са течни, то тяхното въздействие при доставяните минерали и микроелементи е много по-ефективно, и в същото време спомага за усвояването на други, допълнително добавяни при необходимост, елементи.
 5. Ранното приложение на B&B торовете спомага за по-бързото израстване на здрави и силни растения с подобрено качество, повишен добив и намален разход.
 6. Идеални за преодоляване на стрес при пренапояване.
 7. Бидейки органична течна суспензия B&B Flow – Fine и B&B Marine не позволяват излужване на почвата при силни дъждове, ограничават загубите при иригация и увреждането на околната среда.
 8. Осезаема е икономическа изгода от прилагането на B&B Flow – Fine и B&B Marine по указаната схема на пръскане.
 9. Абсолютно безопасни за употреба. B&B Flow – Fine и B&B Marine няма да изгорят или повредят нежните растения или посадъчния материал, когато се използват в съответствие с инструкциите.
 10. Спомагат за бързото възстановяване при стрес след разсаждане или неблагоприятни климатични условия.
 11. Продуктите се доставят в силно концентрирана форма, добавянето на вода става на мястото на приложение, което намалява значително разходите за транспорт и съхранение.
 12. По-високите добиви и по-добрите резултати в качеството на реколтата увеличават възвращаемостта на средствата, вложени от производителя.
 13. B&В торовете се прилага с наземни уреди за пръскане и летателна техника.
 14. B&B Flow – Fine и B&B Marine са лесни за употреба.
 15. B&B Flow – Fine и B&B Marine са висококачествени органични торове, напълно заменящи конвенционалните такива. Използват се самостоятелно, но могат да бъдат част от конвенционалната програма за торене или добавка към нея.