Boron Х-Тrа

Типичен анализ% W/Vg/L
Boron      (B)5.555
Chlorine  (Cl)0.22

Boron X-tra е биологичен стимулант, смес на борна киселина и специфични органични комплексообразуватели. Осигурява Бор с ниско pH ,който е напълно усвоим и достъпен.

Борът е от съществено значение за здравословния растеж на културите.

Влияе върху:
– Клетъчното делене.
– Качеството на цвета и завръза на плод.
– Образуването на скорбяла и захар.
– Водния баланс.
– Растежа на поленовата тръбичка и образуването на зародиш.
– Изграждането и устойчивостта на клетъчната стена.
– Подобрява фиксирането на Азота.

Boron Х-tra по-лесно се абсорбира и използва от растението; идеален за листно или почвено приложение; много добра смесимост с повечето пестициди и торове; икономически изгоден, т.к. се използва в ниски дози.
1.3lt / ha Boron Xtra = 1kg елемент Бор ;
300ml / ha Boron Xtra = 1.1kg / ha 20% сухо разтворим бор ;
300ml / ha Boron Xtra = 2kg / ha от 10% течен бор.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ:
Boron Х-tra съдържа бор в количества, които могат да бъдат прекомерни за някои култури. За допълнителна консултация се свържете с Би енд Би Агро ЕООД
Boron Х-tra се смесва добре с повечето химикали, но ВИНАГИ ПРАВЕТЕ ТЕСТ.
– Вода: минимум 10л./дка с наземна техника и минимум 3л./дка с летателна техника.

Би енд Би Агро ЕООД предлага на пазара листен тор Boron Х-tra в разфасовки от 1л.,5л.,20л.,200л.

Култура Количество л/дка Приложение
Полски култури, Памук , Бобови 0,030 – 0,90 л./дка Нанасяйте листно като добавка към хранителните нужди на културата.
Алтернативно се прилага  почвено при засаждане

Информационен лист за Безопасност

MSDS_BB-Boron-X-tra