Аdjuvants

Адюванти

Oсигурете по-висока ефективност на използваните продукти, като добавите подходящия адювант от гамата на Би енд Би АГРО ЕООД.

Не позволявайте вложените средства за листни торове да изтекат между пръстите ви !