Какво представляват торовете на органична основа и защо да предпочетем B&B Flow-Fine?

Торовете на органична основа съдържат разнообразни продукти, които осигуряват на растенията хранителни вещества и/или подобряват органичната материя в почвата. Осигуряват балансирано хранене на растенията, здравословен растеж, високо качество  и  добив и същевременно подобряват  плодородието на почвата. Торовете на органична основа се използват както в биологичното, така и в конвенционалното земеделие.Kатегоризират се като органични торове, органо-минерални торове и органични подобрители на почвата.

ECOFI  ги дефинира и разграничава по следния начин:

Органичен тор: тор, чиято основна функция е да осигурява хранителни вещества под органична форма от органични материали с растителен и / или животински произход.

Органо-минерален тор: сложен тор, получен чрез промишлена ко-формула на един или повече неорганични торове с един или повече органични торове и / или органични подобрители на почвата в твърда или течна форма (с изключение на сухи смеси).

Органични подобрители на почвата: продукт, съдържащ въглеродни материали от растителен и / или животински произход, чиято основна функция е да поддържат или увеличават съдържанието на органичните вещества в почвата.

Използването на течен  органичен тор B&B Flow-Fine в устойчивото земеделие е от полза за земеделските производители и  потребителите, но не и на последно място за околната среда и най-вече безопасен за пчелите.

  • повишава ефективността на хранителните вещества и улеснява бавното им освобождаване в отговор на динамичните нужди на растенията;
  • повишава качеството на продукцията, както и добива;
  • повишава ефективността на използваната вода – културите  са по-устойчиви и резистентни към  засушаване.
  • подхранва почвата с органична материя, повишава биологичната активност и биоразнообразието й, като намалява зависимостта от вложените химични вещества;
  • възстановява и поддържа  почвеното плодородие, необходимо за правилния растеж на растенията;
  • намалява на вредното въздействието на селското стопанство и опазва екосистемите, като свежда до минимум техния разпад.
  • повишава устойчивостта на посевите срещу ерозия чрез подобряване съдържанието на органични вещества в почвата.
  • подобрява ефективността на използването на ресурсите чрез включване на естествени суровини.
  • икономически изгодни, увеличават възвращаемостта на средствата, вложени от производителя.

B&B Flow-Fine съдържа:

Аминокиселини:

Кръвно брашно– изсушена  кръв, събира в  кланици за добитък. Богат източник на азот,  стимулиращ растежа на зелените листа.

Месокостното брашно – фино смлян страничен продукт от кланици. Чудесен източник на калций и с до 15% съдържание  фосфат. Насърчава силна коренова система и цъфтежа.

Триаконтанол–  естествен растителен хормон, който предизвиква  по-бързо делене на растителните клетки, насърчава ранния растеж на корените и увеличава скоростта на фотосинтеза. Като резултат растенията достигат до пълния си потенциал дори при недотам  идеални условия за отглеждане.

Гиберелинова киселина – естествен хормон на растежа, който стимулира  удължаването на  растителните клетки, което  насърчава цъфтежа , плодообразуването и зреенето.

Микроелементи и макроелементи

Общо азот      (N)       10       

Фосфор           (P)        3.5      

Калций            (Ca)      1.6      

Цинк                (Zn)      0.008

Калий             (K)         7         

Магнезий       (Mg)     0.024  

Мед                 (Cu)      0.011

Сяра                (S)         3.3      

Желязо           (Fe)       0.11    

Бор                  (Bo)       0.024

Манган           (Mn)     0.03    

Селен              (Se)       60ppm

Молибден     (Mo)      0.015

Натрий            (Na)       0.03 Кобалт            (Со)        10ppm

Съпоставяйки резултатите в сезона преди третиране на културите с B&B Flow-Fine и след това при третиране с минимални дози , клиентите ни са категорични ,че добивите са се увеличили с около 20-30% . Торът е незаменим при извеждане на растенията от стресови ситуации и лоши климатични условия. Прилага се успешно при зърнени култури : (пшеница , слънчоглед, царевица, рапица и  други.),бобови, семкови и костилкови овошки , ягоди, грудкови, листни и плодни зеленчуци, винени и десертни лозя, цветя.

Концентрат, смесим с ПРЗ и други торове, лесен за употреба с наземна и летателна техника.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *